Ana Sayfa | Kurumsal Profil | Kariyer | E-Bülten | Ölçüm Rehberi | Uygulamalar choose language
AMERICAS:
USA/Canada English
América Latina Español
Brazil PortugueseEUROPE:
United Kingdom
Ireland
English
English
Benelux Nederlands
Deutschland
Österreich
Schweiz
Deutsch
Deutsch
Deutsch
France Français
Italia Italiano
España Español
Polska Polski
Türkiye Türkçe
EMEA other EnglishASIA:
Australia English
China 中文版
India English
Japan 日本語
Malaysia English
Singapore English
ASIA other English
close
Industry News and Events Customer Care Career Investor Contact Products News and Events Customer Care Investor Contact
Ürünler
Haberler & Etkinlikler
Müşteri Hizmetleri
Yatırımcı
İletişim


Hanover Leibniz Üniversitesi’nin cam çatısının üç boyutlu lazer taraması

11/25/2011


Başarı öyküsünün tamamını PDF olarak yükleyin

Lazer tarama cihazı FARO Focus3D ile dijital ölçümler

Son teknolojik gelişmelere kadar, yapıların üç boyutlu ölçümü karmaşık, pahalı ve hatalara açık bir işlemdi. Yeni nesil 3D lazer tarayıcılarla veri toplama işlemi artık oldukça kolay, hatasız ve hızlıdır. Bu cihazlar, yapı ve demirbaşları bütün halinde ve yüksek doğrulukta dijital modellere dönüştürmek için kullanılabilir. Mevcut tarayıcılar saniyede bir milyon noktaya kadar kayıt yapabilir: Bu da, 50m’ye varan uzaklıklardaki yüzeylerin detaylı ve yüksek çözünürlüklü bir biçimde yeniden üretilebilmesi demektir. Yüzde 0.1 civarındaki son derece küçük sapmalar inşaat sektörü için gereken DIN toleransları dahilindedir.

Daha güçlü bilgisayar donanımı ve AutoCad ve Revit Architecture için kullanılan AutoDesk nokta bulutu aracı sayesinde doğrudan CAD transferi artık mümkün, böylelikle tarama verisi son kullanıcı tarafından kolaylıkla düzenlenebiliyor. Sonuç olarak pahalı harici veri işleme (hizmet satınalımı) gereksinimi ortadan kalkıyor ve maliyet klasik boyutlandırma yöntemleri ile aynı seviyeye düşüyor. Lazer tarama yöntemi ölçüm verisinin kullanımınında köklü değişiklikler yaratıyor.

Üç boyutlu (sarmal) bina modelleri, klasik 2 boyutlu incelemelere kıyasla birçok avantaja sahiptir. Sarmal bir modelde tüm bilgi 3 boyutta mevcut olduğu için, çok fonksiyonlu uygulamalar mümkündür. Bu uygulamalar  basit ölçümler ve alan hesaplamalarından sanal binalardaki stereoskopik navigasyona kadar çeşitlilik gösterir. Tarayıcı, bina ve bileşenlerin tüm görünür noktalarını kaydettiği için birçok farklı disiplinde kullanılabilecek hatasız kayıtlar elde edilir. Belirli bir uygulama için gerekli olmayan bilgiler önemli detayları vurgulamak ve dosya boyutunu küçük tutmak için silinebilir.

Kullanım alanları son derece çeşitlidir; ortamın hassas geometrik incelemesinin ve hızlı görselleştirilmesinin gerekli olduğu her uygulamada en yeni optik 3 boyutlu ölçüm teknolojisini kullanmak tartışmasız en iyi çözümdür.

Nesnelerin inceleme dokümantasyonu için:
Tesis Mühendisliği - kurulumlar ve üretim hatlarındaki değişiklikler, Mimarlık - tarihi eserlerin korunması, restorasyon planlama, metraj, İnşaat Mühendisliği - trafik yapısı, açık ocaklarda hacim belirlenmesi

Kayıt ve sayısallaştırma için:
Gemi İnşa - serbest biçimli yüzeylerin CAD aktarımı,
Tersine Mühendislik - bir prototipin taranmasının ardından 3 boyutlu modelleme,
Kalite Yönetimi - örn. rüzgar türbinlerinin üretim analizi

Sanal gerçeklik uygulamalarına yönelik tarama verisinin transferi için:
Adli Tıp - yer ve zamandan bağımsız suç mahalli analizleri, Film Endüstrisi - yer arama ve bilgisayar tarafından üretilmiş setler, Şehir ve Bölge Planlama - 3 boyutlu şehir modelleri

Proje

Guelph kalesi avlusunun üzerindeki cam çatının enerji restorasyonunda, cam çatının yeniden cam ile kaplanması işlemi yüksek yalıtımlı Schüco parçaları ve aluminyum profil kullanılarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 1200m genişliğindeki avlunun üzerine çelik yapılı bir köprü kurularak desteklendi. Çelik borular ve çift l kirişinden yapılan 3 boyutlu destek yapısının ölçüm dokümantasyonu gerekli bütün ölçümleri veremeyecek kadar eski ve hatalıydı. Titiz bir değerlendirme aşamasının ardından projeden sorumlu firma üç boyutlu lazer tarama yöntemi ile incelemeyi  yürütmesi için Langenhagen merkezli Masche-Metallbau şirketini seçti. Bu hizmet mimar J. Rechenbach ve firması tarafından sağlandı. İşlemin gerçekleştirilmesi için çelik yapı 12 ayrı tarama ile üç boyutlu olarak ölçüldü; ardından tarama verisi planlama aşaması için firmanın CAD departmanına iletildi. Bu yöntem ile, geometrinin tamamının 3 boyutlu dijital görüntüsünün üretilmesi ve diğer aşamalara geçilmesi iki çalışma günü içerisinde tamamlanabildi. Lazer tarayıcı yalnızca 3 saat boyunca sahada kaldı. Manüel ölçüm hem 40-60 saat çalışma gerektirecekti, hem de her boyutun en son detaya kadar incelendiğinden emin olunamayacaktı. Bu rakamlar üç boyutlu tarama yönteminin doğru ve hızlı olmakla kalmayıp aynı zamanda çok da ekonomik olduğunu gösteriyor.

3 boyutlu nokta bulutunun FARO SCENE ve AutoDesk Navisworks kullanılarak görselleştirilmesi

Detaylı görselleştirme çeşitli yazılım çözümleri kullanılarak uygulandı. Öncelikle, FARO SCENE yazılımı kaydedilmiş veri için fotoğraf gerçekliğinde görüntü oluşturdu; ayrıca tarama AutoDesk Navisworks’a da okutulurak lazer taramadan alınacak verinin diğer kaynaklardan elde edilecek veriler ile birleştirilebilmesi mümkün oldu.  Böylece tarama verisinin yeni oluşturulmuş CAD planı üzerine yerleştirilerek sapmaların anında görülmesi sağlandı ve bu sayede hedef değerler ile gerçek değerler arasında bir karşılaştırma yapıldı. Planlama hataları sistematik biçimde erkenden önlenerek inşa süreci optimize edildi. Bu projede, tek bir alüminyum/cam parçanın hatalı üretilmesi tüm nesnenin üç boyutlu ölçümünden daha maliyetli olacaktı!

Verinin aktif kullanımı için optimal bir araç olarak AutoCAD Architecture

Masche Metallbau’nun CAD departmanında AutoCAD Architecture kullanılarak 2 boyutlu detaylı çizimler üretildi. Bunu gerçekleştirmek için, 3 boyutlu nokta bulutu modeli rastgele “dilimlenerek” çelik yapının gerçek geometrisinin istenen konumda gösterilmesi ve çatının cam parçalarının buna uygun olarak planlanması sağlandı. AutoDesk’in ücretsiz eklentisi Cloud Point Extraction doğrudan AutoCAD üzerine uygulandı. Sonuç olarak, karmaşık 3 boyutlu model bir çırpıda 2 boyutlu içeriğe indirgenebiliyor. Bu proses çok sezgisel ve basit. Bu durum, istenen tüm ölçümlerin yapılabilmesini ve 2 boyutlu detaylar üzerinde hızlıca çalışılabilmesini sağladı.

AutoCAD Architecture temelli SchücoCAD’e aktarım

Temel geometri belirlendikten ve destek noktalarının eksen aralıkları belirtildikten sonra, CAD planlamada detaylı olarak inşa edilecek profillerin birleştirilmesi için Schücad yazılımının bileşen kütüphanesine başvuruldu.

Sonuç

İnşaat projesinin başarıyla tamamlanması dijital inceleme verisinin ne kadar doğru olduğunu ve 3 boyutlu lazer tarama teknolojisinin inceleme ve mimari tarihi eser koruma çalışmalarındaki uygulamalarda büyük avantaj sağladığını gösteriyor.  3 boyutlu lazer tarama özellikle daha karmaşık geometrilerde ve deformasyonların gerçekleşmiş olabileceği eski binalarda nihai durumu hassasiyetle resmeder; böylece optimum inşaat prosesleri için yüksek planlama güvenilirliği sağlar.

FARO - AutoDesk ürünleri ile birlikte kullanılan lazer tarayıcıların rakipsiz tek üreticisi

FARO (NASDAQ: FARO), dünya çapında bilgisayar destekli ölçüm sistemleri ve yazılımları geliştirir ve dünya genelinde pazarlar. Endüstriye özel yazılım çözümleriyle birlikte, FARO yapımı portatif koordinat ölçüm sistemleri parçaların ve kompleks sistemlerin montaj ve üretim süreçlerinde doğrudan 3D karşılaştırmalarına ve yüksek hassasiyetli 3D ölçümlerine olanak verir. FARO ölçüm sistemleri yüksek doğruluk oranlarına ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Suç ve kaza mahallinin araştırılması ve yeniden kurgulanmasının yanı sıra, bileşenler ve parça montajların kontrolü, üretim planlama ve envanter belgeleme en yaygın kullanım alanlarıdır. Tarihi mekan ve objelerin dijital taraması için de kullanılabilmektedirler.
FARO Focus 3D az yer kaplayan taşınabilir tasarımı ve pratik cihaz yönetimi ile– 3Boyutlu bina dokümantasyonu, yapı danışmanlığı, tersine mühendislik, tarihi yapı ve anıt koruma, veya olay ve kaza mahallinin belgelenmesinde idealdir.

İç mekanların incelenmesi ve dokümantasyonu: Focus3D ile iç mekanların ve bina servisleri, konveyör sistemleri veya proses kurulumu gibi teknik kurulumların 3Boyutlu dokümantasyonlarını oldukça hızlı oluşturmak mümkündür.

Ürün ve komponentlerin dokümantasyonu: Geniş makine parçalarının kontrolünde, ürün tasarımı veya tersine mühendislikte – Focus3D her boyut ve şekildeki ürün ve komponentleri yüksek doğrulukta ölçer ve üç boyutlu yüzey modellerini oluşturur.

Dış mekanların dokümantasyonu: Focus3D binaların, sitelerin, yol ve peyzaj unsurlarının 3Boyutlu dokümantasyonu için oldukça uygundur. 120 m'ye kadar mesafedeki nesneleri kaydeder.

Daha fazla bilgi için: http://www.faro.com/focus/tr

Lazer Tarama Mimarisi

İnşaat uygulamalarında lazer tarama ve haritalama, belgelemede ortağınız

Yüksek mühendis Johannes Rechenbach’ın Hanover merkezli mimari firması imar değişiklikleri ve delillerin temini ve korunması uygulamalarında esas alınacak lazer tarama hizmetleri ve bina dokümantasyonu uygulamalarında uzmandır. 3Boyutlu optik ölçüm için, çevrim içi olarak vektörleştirilmiş 2Boyutlu plan çizimlerine de kaydedilebilen 360° derece renkli panoramalardan akıllı bileşen nesnelerine sahip 3Boyutlu CAD çizimlerine kadar farklı değerlendirme seçenekleri bulunmaktadır.  Böylece sonuçlar müşteri ihtiyacına bağlı olarak farklı birçok formatta sunulabilmektedir.

- İnşaat projesinin ve çevreye entegrasyonunun renkli 360° panoramaları, yapısal detayların kentsel koşullara göre görsel analizlerinin yapılmasını sağlar. Mesafe ölçümleri ve alan hesaplamaları dahi gerçekleştirilebilir. Bu veriler bir gün içerisinde serbestçe seçilen bir kullanıcı grubuna çevrim içi olarak sunulabilir.

 - AutoCAD gibi AutoDesk ürünlerine kolay entegrasyon sayesinde, tarama verisi ileri işleme için müşteriye transfer edilebilir; ya da alternatif olarak, istenilen 2Boyutlu çizimleri “Isa”
Dwg formatında üretebilir. Binanın herhangi bir noktasındaki taban planları, bölümler ve görünümler dijital tarama modelinden elde edilebilir.

- Revit Arcitecture’ın yeni nokta bulutu aracı taranmış nesnenin 3Boyutlu modellemesinin Bina Bilgi Modelleme İşlemi’ne entegre şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu da, 3Boyutlu ön görselleştirmelerden doğru bileşen ve hacim tespitinin yapılmasına kadar yapı mühendisleri, inşaat mühendisleri ve tesis yönetimi gibi projeye katılan tüm planlama uzmanlarının hiçbir iletişim problemi yaşanmadan aynı bina modeli üzerinde çalıştığı daha verimli bir planlama süreci sağlar.

Firmamızın sağladığı 3Boyutlu dokümantasyon uygulamasının kattığı değer, talep edilirse, mülk sahibine dijital ölçümden planlama ve inşaata kadar kapsamlı destek sağlanmasıdır. Eğer sadece inceleme yetkisi verilirse, tarama analizinin bir parçası olarak yapısal dokunun kalitesi hakkında raporlar ve enerji tasarrufuna yönelik öneriler sunabiliriz. Kendileri de inşaat endüstrisinden gelen müşterilerimizle aynı bakış açısına sahibiz. Lazer tarama mimarisi: mimari yapınızın istediğiniz noktaya gelmesini sağlıyoruz.

Contelos GmbH
Autodesk Gold Ortağınız

Merkezi Gehrden’de bulunan ve Bremen’de bir ofise sahip olan Contelos GmbH 1992 yılında kurulmuş olup geçtiğimiz 10 yıl içerisinde AutoDesk’in tüm alanlarında tarafsız bir sistem bütünleştirici ve danışman firma haline gelmiştir.

Contelos GmbH; mimari, inşaat, mühendislik ve coğrafi bilgi alanları için tek bir kaynak sunan az sayıdaki CAD endüstri uzmanlarından biridir.

Contelos GmbH, yürüttüğü birçok proje ile, tesis yönetiminde kullanıma yönelik 3Boyutlu modellemeler ile bina inceleme verisi toplama konusunda büyük deneyim kazanmıştır. Contelos GmbH, bu projelerde yazılım müşterilerinizle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyar. Sonuç olarak, kapsamlı projeler verimli, ekonomik bir şekilde ve yüksek kalite ile tamamlanır.
 

Başarı öyküsünün tamamını PDF olarak yükleyin

« Back
 
  FARO Turkey [ ANA SAYFA | GİZLİLİK İLKELERİ | YASAL BİLGİLER | SITE FEEDBACK | İLETIŞIM ]
  Ölçü Sistemleri Ltd. Şti | Uphill Court Towers,
A1, A BLOK Kat 1, Daire 5, Fesleğen Sokak, Dereboyu Cad. Barbaros Mah.
Batı Ataşehir, Küçükbakkalköy 34752 | İstanbul Türkiye
Tel: 90 216 688 08 91-97 | Mobile: +90 530 231 86 00 | Fax: +90 216 688 08 79
Accredited - Certificate # L1147  Certified ISO 9001 by BVQI
  FARO, THE MEASURE OF SUCCESS, FaroArm, Quantum, CAM2, ION ve FARO Laser ScanArm FARO Technologies
Inc.’in tescilli ticari markalarıdır. © 2010 FARO Technologies Inc. Tüm hakları saklıdır.
top of page